Helden van Arnhem!

In Arnhem zijn bijna 40.000 vrijwilligers actief. Je vindt ze overal; op de sportclub, in verzorgingshuizen, bij buurtinitiatieven, op scholen, in verenigingen, op het gebied van kunst & cultuur, natuur & milieu enzovoort. Kortom, vrijwel overal zijn vrijwilligers bezig iets te doen voor een ander. De Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk is bedoeld als blijk van waardering voor deze inzet.

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk kent twee categorieën:
– een individuele prijs voor een vrijwilliger: € 500, — en een uniek aandenken
– een groepsprijs voor een organisatie of initiatief: € 1000, — en een oorkonde

Namens het bestuur van de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk wordt bekendgemaakt wie van de genomineerden de individuele prijs of groepsprijs ontvangen.