De organisatie

Stichting Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk
Job Drijber †, van 1980 – 1989 burgemeester van Arnhem heeft de Stadsprijs in 1989 ingesteld. Volgens hem kan een stad niet zonder de vrijwillige inzet van haar burgers. Duizenden vrijwilligers organiseren dagelijks activiteiten op het gebied van sport, zorg, onderwijs, buurtwerk, levensbeschouwing, cultuur, milieu, muziek etc. Activiteiten waar vele Arnhemmers van profiteren en die het leven in Arnhem plezierig maken. Aandacht en waardering voor vrijwilligers achtte hij zeer op zijn plaats. Bij zijn afscheid als burgemeester richtte hij met behulp van de giften die hij van burgers, instellingen en bedrijven ontving het ‘Burgemeester Drijberfonds’ op. Dit fonds reikte vanaf 1989 ieder jaar de Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk uit aan een vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie in Arnhem. Op zijn verzoek is de naam van de prijs na 25 jaar veranderd in ‘Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk’.

In 2016 hebben de besturen van de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk en het Arnhems Vrijwilligers Gala hun krachten gebundeld om samen vrijwilligers(werk) in Arnhem te waarderen.

Het bestuur van de stichting Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk
De samenstelling van het stichtingsbestuur garandeert een brede voeding vanuit de samenleving en binding met de actualiteit. De volgende personen vormen het bestuur:

  • Henk Berg, algemeen directeur OSGMetrium, voorzitter
  • Petra van Stijn, directeur VéBé van Steijn, penningmeester
  • Arno de Berg, gemeente Arnhem
  • Christel Krebber, Volkshuisvesting
  • Chris v.d.Burg, Arnhems Vrijwilligersgala