Over de prijs

Wie komen voor de prijs in aanmerking?
De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk hecht grote waarde aan actieve maatschappelijke betrokkenheid van burgers. De komst van de Participatiesamenleving maakt die betrokkenheid nog belangrijker. In onze stad zijn duizenden vrijwilligers actief, op een veelheid van terreinen. Het is de bedoeling dat zij deze prijs ervaren als een erkenning van hun inzet en als een stimulans om met hun activiteiten door te gaan.

De procedure

Iedereen kan tot 15 september kandidaten voordragen door een voordrachtformulier in te sturen. Voor elk van de twee prijzen worden drie kandidaten genomineerd. Tijdens het Arnhemse Vrijwilligers Gala worden de genomineerden voor de twee prijzen bekend gemaakt. Voor elke prijs worden drie personen of groepen vrijwilligers genomineerd die allen de IKRA-onderscheiding ontvangen.

Prijsuitreiking
Op vrijdag 7 december 2018 worden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt en zal burgemeester Ahmed Marcouch de prijs overhandigen. Dat gebeurt om 16.00 uur tijdens een feestelijke prijsuitreiking uur in de Burgerzaal van het Arnhemse Stadhuis. De prijsuitreiking is gratis toegankelijk voor belangstellenden. Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden bij Vrijwilligerscentrale Arnhem.