Over de prijs

Wie komen voor de prijs in aanmerking?
De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk hecht grote waarde aan actieve maatschappelijke betrokkenheid van burgers. De komst van de Participatiesamenleving maakt die betrokkenheid nog belangrijker. In onze stad zijn duizenden vrijwilligers actief, op een veelheid van terreinen. Het is de bedoeling dat zij deze prijs ervaren als een erkenning van hun inzet en als een stimulans om met hun activiteiten door te gaan.

Prijsuitreiking
De Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk wordt dit jaar uitgereikt door loco-burgemeester Cathelijne Bouwkamp op zaterdag 17 november tijdens het Arnhems Vrijwilligersgala in Musis Arnhem.