Over de prijs

Wie komen voor de prijs in aanmerking?
De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk hecht grote waarde aan actieve maatschappelijke betrokkenheid van burgers. De komst van de Participatiesamenleving maakt die betrokkenheid nog belangrijker. De Arnhemse Stadsprijs haalt personen en organisaties voor het voetlicht, die vaak onopvallend en zonder enig financieel belang activiteiten organiseren, die het leven van Arnhemmers aangenamer, socialer en kleurrijker maken. In onze stad zijn duizenden vrijwilligers actief, op een veelheid van terreinen. Het is de bedoeling dat zij deze prijs ervaren als een erkenning van hun inzet en als een stimulans om met hun activiteiten door te gaan. Naast de Stadsprijs, die er vooral is om het formele vrijwilligerswerk binnen stichtingen en verenigingen te waarderen, kent Arnhem ook nog een Wijkprijs, voor de informele vrijwillige inzet van burgers in hun leefwereld en sociale netwerken. De Wijkprijs wordt jaarlijks in juni uitgereikt.

Thema 2016: ‘De verborgen helden van Arnhem’
Minstens 35.000 Arnhemmers doen met regelmaat vrijwilligerswerk op uiteenlopende terreinen als sport, zorg, levensbeschouwing, cultuur, woonomgeving, natuur & milieu, onderwijs, politiek, mensenrechten, informele hulp, patiëntenorganisaties, actie- & belangengroepen.

De Arnhemse Stadsprijs kiest jaarlijks een thema, dat aansluit bij de actualiteit van het vrijwilligerswerk. In 2016 is dat ‘de verborgen helden van Arnhem’. De Arnhemse Stadsprijs richt dit jaar de schijnwerper op deze verborgen helden, vrijwilligers van wie je het zo vanzelfsprekend vindt dat ze ‘er altijd zijn en het allemaal maar doen’, dat je er niet meer bij stilstaat hoe bijzonder hun inzet is. Hetzelfde gaat op voor vrijwilligersinitiatieven die dag in dag uit, zonder op te vallen doen waarvoor ze opgericht zijn en er zijn wanneer je ze nodig hebt. Zij kunnen als individu of groep voor de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk genomineerd worden.
Voor het Jeugdlintje kunnen jongeren worden voorgedragen die opvallen door de bijzondere wijze waarop zij zich – individueel of als groep – vrijwillig inzetten.

De procedure
Iedereen kan tot 17 oktober 2016 kandidaten voordragen door een nominatieformulier in te sturen. Voor elk van de drie prijzen worden drie kandidaten genomineerd. Tijdens het Arnhemse Vrijwilligers Gala worden de genomineerden voor de drie prijzen bekend gemaakt. Voor elke prijs worden drie personen of organisaties genomineerd die allen de IKRA-onderscheiding ontvangen. Het gala vindt plaats op zaterdag 19 november in het Stadstheater.

Prijsuitreiking
Op vrijdag 2 december 2016 worden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt. Dat gebeurt om 16.00 uur tijdens een feestelijke prijsuitreiking uur in de Burgerzaal van het Arnhemse Stadhuis. De prijsuitreiking is gratis toegankelijk voor belangstellenden. Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden bij Vrijwilligerscentrale Arnhem.