Supporters

In het publiekelijk waarderen van vrijwilligerswerk, staat de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk bepaald niet alleen. Vrijwilligerscentrale Arnhem organiseert – met financiële steun van de gemeente Arnhem – de prijsuitreiking van de Arnhemse Stadsprijs. Bij de introductie van de euro is besloten om het prijzengeld voortaan in euro’s uit te drukken. Om deze verdubbeling van het prijzengeld te kunnen financieren, wordt een beroep gedaan op het Arnhemse bedrijfsleven. Steun is de afgelopen jaren o.a. gevonden bij BASF, Vitatron, het SNS-Reaalfonds, de Stadsbank Arnhem, de Rabobank Arnhem en omstreken en Burgers’ ZOO. De coöperatieve VGZ heeft voor het derde opeenvolgende jaar het prijzengeld beschikbaar gesteld. VA communication by design (www.va-design.nl) sponsort de wervingscampagne voor de prijs.