Arnhemse Stadsprijs

Helden van Arnhem!

De bijna 40.000 vrijwilligers die zich voor deze stad inzetten, noemen wij Arnhemse helden.

Deze helden vind je overal: van sportclub tot buurthuis en van zorginstelling tot het vergroenen van de buurt. Kortom, door de hele stad zetten vrijwilligers zich in voor een mooier en fijner en meer leefbaar Arnhem. De Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk is bedoeld als blijk van waardering voor deze onmisbare inzet. Binnenkort kunt u hier vrijwilligers voordragen voor de Arnhemse Stadsprijs 2024.

Op 7 december 2024 reikt de burgemeester tijdens een feestelijke avond de Arnhemse stadsprijs uit.

Geschiedenis van de

Arnhemse Stadsprijs

Job Drijber †, van 1980 – 1989 burgemeester van Arnhem heeft 35 jaar geleden de eerste Stadsprijs in 1989 uitgereikt. Volgens hem kan een stad niet zonder de vrijwillige inzet van haar burgers. Want activiteiten waar vele Arnhemmers wat aan hebben en die het leven plezierig maken, kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers.

Daarom is aandacht en waardering voor vrijwilligers zeer op zijn plaats. Bij zijn afscheid als burgemeester richtte hij met behulp van de giften die hij van burgers, instellingen en bedrijven ontving het ‘Burgemeester Drijberfonds’ op. Dit fonds reikte vanaf 1989 ieder jaar de Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk uit aan een vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie in Arnhem.

Op zijn verzoek is de naam van de prijs na 25 jaar veranderd in ‘Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk’.

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk kent drie categorieën:

Een individuele prijs

Een groepsprijs voor een vereniging of initiatief

Prijs voor Jonge helden (tot 23 jaar)

Winnaars
2023

Supporters

In het waarderen van vrijwilligerswerk, staat de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk bepaald niet alleen. Steun is de afgelopen jaren o.a. gevonden bij CV de On Ganse, Gemeente Arnhem, het SNS-Reaalfonds, de Stadsbank Arnhem, de Rabobank Arnhem en omstreken, Burgers’ ZOO, VGZ Verzekeringen en Webdesigner Lucy’s Web.