Arnhemse Stadsprijs

Job Drijber †, van 1980 – 1989 burgemeester van Arnhem heeft de Stadsprijs in 1989 ingesteld. Volgens hem kan een stad niet zonder de vrijwillige inzet van haar burgers. Duizenden vrijwilligers organiseren dagelijks activiteiten op het gebied van sport, zorg, onderwijs, buurtwerk, levensbeschouwing, cultuur, milieu, muziek etc. Activiteiten waar vele Arnhemmers van profiteren en die het leven in Arnhem plezierig maken. Aandacht en waardering voor vrijwilligers achtte hij zeer op zijn plaats. Bij zijn afscheid als burgemeester richtte hij met behulp van de giften die hij van burgers, instellingen en bedrijven ontving het ‘Burgemeester Drijberfonds’ op. Dit fonds reikte vanaf 1989 ieder jaar de Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk uit aan een vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie in Arnhem. Op zijn verzoek is de naam van de prijs na 25 jaar veranderd in ‘Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk’.

Met ingang van 2014 heet de Drijberprijs ‘Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk’.
De prijzen zijn een publieke waardering voor de wijze waarop vrijwilligers hun maatschappelijke betrokkenheid en talenten inzetten.