Helden van Arnhem

In Arnhem zijn bijna 40.000 vrijwilligers actief, zij zijn de Helden van Arnhem!

Wil jij een Arnhemse Held of vrijwilligersgroep aanmelden voor de Stadsprijs 2024? Dat kan binnenkort weer via deze website.

Vrijwilligerswerk is van alle leeftijden. We roepen op om juist ook onze jonge Arnhemse helden aan te melden voor de Stadsprijs!

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk kent drie categorieën:
– een individuele prijs voor een vrijwilliger
– een groepsprijs voor een vereniging of initiatief
– prijs voor Jonge helden (tot 23 jaar)

Ze zijn overal: ze duiken overal op, die Arnhemse Helden. Het geluk zit al in een klein gebaar: even de hond van de buur uitlaten of boodschappen doen voor een zieke buurtgenoot. Geregeld hebben de helden er een dagtaak aan: een bestuursfunctie voor een sportclub, een museum bemensen, helpen op school en nog veel meer. Meestal gebeurt dit mooie werk onzichtbaar en geheel belangeloos; van klein tot groot. Ook dit jaar laten de Stadsprijs en Arnhem Bedankt graag zien wat onze helden doen. Dat kan alleen met jouw hulp. Denk dus vast na over kandidaten en meld ze binnenkort aan!