Helden van Arnhem

In Arnhem zijn bijna 40.000 vrijwilligers actief,  zij zijn de Helden van Arnhem!
Ze zijn overal; op de sportclub, in verzorgingshuizen, bij buurtinitiatieven, op scholen, in verenigingen, op het gebied van kunst & cultuur, natuur & milieu enzovoort. Kortom, vrijwel overal zijn vrijwilligers bezig iets te doen voor een ander. De Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk is bedoeld als blijk van waardering voor deze onmisbare inzet.

Wie komen voor de prijs in aanmerking?
De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk hecht grote waarde aan actieve maatschappelijke betrokkenheid van burgers. De komst van de Participatiesamenleving maakt die betrokkenheid nog belangrijker. In onze stad zijn duizenden vrijwilligers actief, op een veelheid van terreinen. Het is de bedoeling dat zij deze prijs ervaren als een erkenning van hun inzet en als een stimulans om met hun activiteiten door te gaan.

Prijsuitreiking
De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk kent twee categorieën:
– een individuele prijs voor een vrijwilliger: € 500, — en een uniek Arnhems aandenken
– een groepsprijs voor een organisatie of initiatief: € 1000, — en een oorkonde

De Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk wordt dit jaar uitgereikt door burgemeester Achmed Marcouch op zaterdag 16 november tijdens het grote vrijwilligersfeest Arnhem Bedankt in Musis Arnhem.